Polska

Aromaterapia - Niebiańska Łaźnia - Kadzidełka - Świece

Twoja Hurtownia Upominków
PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA: 1-2 DNI ROBOCZE
t: +48 12 445 8233  e: [email protected]

Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji : 27 Marzec 2018

Ancient Wisdom s.r.o. ("nas", "my", "nasz") zarządza stroną www.awgifts.pl ("usługi"). Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów związanych z tymi danymi.

Używamy Twoich danych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach prywatności, terminy stosowane w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach korzystania z usługi, dostępne na stronie www.awgifts.pl


DEFINICJE

Dane osobiste

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie albo w wyniku korzystania z Usługi, albo z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Ciasteczka

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na urządzeniu Użytkownika.

Kontroler danych

Administrator danych oznacza osobę, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania lub przetwarzania danych osobowych.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych dla twoich danych.

Data Processor (lub dostawcy usług)

Data Processor (lub Usługodawca) oznacza dowolną osobę (inną niż pracownik Administratora danych), która przetwarza dane w imieniu Administratora danych.

Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług w celu efektywniejszego przetwarzania danych.

Temat danych

Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która jest przedmiotem Danych Osobowych.

Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba korzystająca z naszej Usługi. Użytkownik odpowiada Tematowi danych, który jest przedmiotem Danych Osobowych.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

Dane osobiste

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację osoby, z których można się skontaktować lub zidentyfikować ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

·
Adres Email
·
Imię i Nazwisko
·
Numer telefonu
·
Adres, Kod pocztowy, Miejscowość
·
Ciasteczka i Użycie Danych

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wszystkich lub wszystkich tych informacji, podążając za linkiem do anulowania subskrypcji lub instrukcjami podanymi w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób usługa jest dostępna i używana ("Dane o użytkowaniu"). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak adres IP twojego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego serwisu, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie danych cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Technologie śledzenia to również sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

·
Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.
·
Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
·
Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.


WYKORZYSTANIE DANYCH

Ancient Wisdom s.r.o. wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

·
Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę
·
Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
·
Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
·
Aby zapewnić obsługę klienta
·
Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli poprawić naszą Usługę
·
Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
·
Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
·
Dostarczanie aktualności, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji


PRZECHOWYWANIE DANYCH

Ancient Wisdom s.r.o. zachowa Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych prawnych umów i zasad.

Ancient Wisdom s.r.o.. zachowa także dane użytkowania dla celów wewnętrznej analizy. Dane dotyczące użytkowania są zwykle przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania tych danych przez dłuższy czas.

PRZESYŁANIE DANYCH

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, mogą być przekazywane i utrzymywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Słowacją i chcesz przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, na Słowację i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Ancient Wisdom s.r.o. podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, chyba że zostaną przeprowadzone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

UJAWNIANIE DANYCH

Ujawnienie w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach firma Ancient Wisdom s.r.o. może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sąd lub agencja rządowa).

WYMOGI PRAWNE

Ancient Wisdom s.r.o. może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu:

·

Aby spełnić prawne zobowiązanie
·

Aby chronić i bronić praw lub własności Ancient Wisdom s.r.o.

·

Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą

·

Aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Serwisu lub społeczeństwa

·

Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

SYGNAŁY "Nie śledź"

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track ("DNT"). Nie śledź to ustawienie, które możesz ustawić w swojej przeglądarce, aby informować strony internetowe, których nie chcesz śledzić.
Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia w przeglądarce internetowej.

TWOJE PRAWA

Ancient Wisdom s.r.o. ma na celu podjęcie uzasadnionych kroków w celu umożliwienia poprawienia, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

Tam, gdzie to możliwe, możesz aktualizować swoje dane osobowe bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz zmienić swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, aby wprowadzić wymagane zmiany.

Jeśli chcesz być informowany, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz prawo:

·

Aby uzyskać dostęp i otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy o Tobie

·

W celu usunięcia nieprawidłowych danych osobowych przechowywanych w Twoim imieniu

·

Aby zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych na Twój temat

Masz prawo do przenoszenia danych dla informacji dostarczanych przez Ancient Wisdom s.r.o. Możesz zażądać uzyskania kopii swoich Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, aby móc nimi zarządzać i przenosić.

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

USŁUGODAWCY

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do ich nieujawniania ani nie wykorzystują w żadnym innym celu.

ANALITYKA

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i zgłasza ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej usługi w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu przez Google Analytics kodu JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) w Google Analytics na temat aktywności odwiedzin.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google, odwiedź stronę internetową Zasady prywatności Google: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Remarketing behawioralny

Ancient Wisdom s.r.o. używa usług remarketingowych do reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. My i nasi zewnętrzni dostawcy stosujemy pliki cookie w celu informowania, optymalizowania i wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty w naszej usłudze.

Google AdWords

Usługa remarketingowa Google AdWords jest świadczona przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę ustawień reklam Google: http://www.google.com/settings/ads

Google zaleca także zainstalowanie dodatku przeglądarki Google Analytics Opt-out - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - dla przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google, odwiedź stronę internetową Zasady prywatności Google: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

PŁATNOŚCI

Możemy świadczyć płatne produkty i / lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. Procesorów płatności).

Nie przechowamy ani nie zbieramy danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, co jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

Procesory płatności, z którymi współpracujemy, to:

PayPal lub Braintree

Ich Politykę prywatności można sprawdzić na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 13 lat ("Dzieci").

Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są publikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:


·

Poprzez email: [email protected]

·

Poprzez naszą stronę: czat na stronie

·

Poprzez numer telefonu: +48 12 445 82 33

·

Poprzez pocztę: Ancient Wisdom s. r. o., CTPark Trnava, Prílohy, 919 26 Zavar, Słowacja