AWGifts Polska

Aromaterapia - Niebiańska Łaźnia - Kadzidełka - Świeczki

Twoja Ulubiona Hurtownia Upominków
Wysyłka Opóźniona o 1-2 dni
t: 12 445 82 33

Warunki zakupów

1. Zasady ogólne

Właścicielem strony umieszczonej pod domeną www.awgifts.pl jest firma Ancient Wisdom Marketing Limited z siedzibą w Anglii - Sheffield, Block B Parkwood Business Park, 75 Parkwood Road, S3 8AL. Wszelkie prawa do całej zawartości witryny internetowej są zastrzeżone.

Korzystając z serwisu akceptujesz zawarte na tej stronie zasady jej użytkowania. Strona jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Zakupów produktów znajdujących się na stronie można dokonywać tylko w celu ich dalszej odsprzedaży lub do prowadzenia działalności gospodarczej (np. hotel, spa, gabinet kosmetyczny itd.).

AWGifts nie gwarantuje nieprzerwanego charakteru dostępu do niniejszej witryny, braku zakłóceń ani braku wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu  lub materiałach dostępnych poprzez niniejszą witrynę. Zmiany na niniejszej stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwili, poprzez aktualizację  publikowanych danych. Mogą one obejmować wszelkie zawarte na niej informacje i materiały. W przypadku zmiany niniejszych zasad regulujących funkcjonowanie  strony, korzystanie z witryny oznacza akceptację każdorazowo zmienionych warunków.

2.  Zamówienia

Przedmiotem zamówień są upominki, artykuły dekoracyjne, aromaterapeutyczne, kąpielowe, których zdjęcia są umieszczone na stronie www.awgifts.pl Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT, czyli są cenami netto. Ceny nie zawierają również kosztów przesyłki.

Obecnie nie posiadamy minimum logistycznego. Prosimy o zamawianie pełnych opakowań (za wyjątkiem produktów sprzedawanych na sztuki) ponieważ nie sprzedajemy detalicznie.

Zamówienia można sporządzać bezpośrednio na stronie, jak również można je przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] a także telefonicznie pod numerem 124458233 ( Pon - Ptk od 9.00-17.00 ).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach, gdy na stronie w opisie wkradł się błąd dotyczący ilości, ceny.

3. Reklamacje

W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić poprzez email lub telefonicznie, najlepiej w ciągu 2-3 dni od momentu odebrania przesyłki. Jeżeli produkty zostały uszkodzone podczas dostawy, prosimy o przesłanie zdjęcia uszkodzonego towaru. Po otrzymaniu zdjęcia dołączymy notkę kredytową na koncie Kupującego. Wartość notki zostanie następnie odjęta od wartości następnego zamówienia. Przypadki bardziej skomplikowane będą rozpatrywane indywidualnie i za porozumieniem obu stron.

4. Ochrona własności intelektualnej.

Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada firma Ancient Wisdom oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów na stronie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały dostępne w witrynie włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną. Materiały i dokumenty umieszczone w niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z tych materiałów i dokumentów bez zgody firmy Ancient Wisdom może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia procesu cywilnego.

5. Postanowienia ogólne

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji pomiędzy firmą Ancient Wisdom, a Kupującymi, strony będą rozstrzygać polubownie, w drodze porozumienia stron.
Właściciel strony zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą  w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.